Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
Poseł na Sejm RP

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
Poseł na Sejm RP

Mirosław Maliszewski

Informacje o mnie

10/10/2005 – Obecnie
Poseł na Sejm RP
 Warszawa (Polska)
Działania parlamentarne pozwoliły mi wpłynąć na przemysł sadowniczy poprzez aktywne uczestnictwo w następujących wnioskach legislacyjnych:

  • reforma wspólnotowego rynku owoców i warzyw- ustanowienie warunków działalności wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów owoców i warzyw;
  • mechanizmu w ramach wspólnej polityki rolnej obejmującej dodatkowymi dopłatami powierzchniowymi plantacje owoców miękkich do przetwórstwa tj. truskawek i malin;
  • uzyskania ochrony celnej unijnego rynku przed importem tanich mrożonych owoców miękkich (truskawek);
  • wprowadzenia zmian w systemie ubezpieczeń upraw ogrodniczych od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych z dopłatami z budżetu państwa;
  • wprowadzenia przepisów zwalniających producentów owoców i warzyw z podatku od nieruchomości;
  • ustawy o Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, który funkcjonuje od 2010 r. przy Agencji Rynku Rolnego w celu promowania spożycia polskich owoców.

08/01/2002 – Obecnie
Prezes Związek Sadowników RP, Grójec (Polska)

Założyciel i wieloletni Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (funkcję tę pełni od 2002 r. ), największej i najaktywniejszej branżowej organizacji w Polsce, znanej dzisiaj w całej Europie, która dzisiaj skutecznie reprezentuje sadowników w Warszawie, Brukseli i Strasburgu. Do głównych działań należą:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia
  • wdrażanie planów i strategii sadowniczych w kraju i za granicą